https://www.radioezam.com/voL1/

بازدید عباس ایروانی از کارخانه نشان و رادمان

تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام

در ادامه‌ی بازدید‌های سالیانه‌ی عباس ایروانی، بنیانگذار هلدینگ عظام از کارخانه‌های گروه عظام، ایشان روز شنبه 28 بهمن ماه 1402 از کارخانه‌های نشان و رادمان از زیر مجموعه‌های گروه مدیریت بازار و هلدینگ عظام بازدید کرد.
ایشان از همه قسمت‌های سایت نشان و انبار در شمس آباد بازدید کرده و خط اتوماسیون در حضور ایشان افتتاح شد. پس از آن به سمت سایت رادمان در شورآباد حرکت کرده و از خط تولید و بخش‌های مختلف آن بازدید کردند. آقای ایروانی در جریان این دیدارها با پرسنل خط تولید گفتگو کرده و در جریان مسائل و مشکلات کارگران قرار گرفتند. هم‌چنین در این بازدید زمان جداگانه‌ای به دیدار و گفتگوی ایشان با پرسنل توان‌یاب شرکت اختصاص داده شده بود.

بازدید عباس ایروانی از کارخانه نشان و رادمان

بازدید عباس ایروانی از کارخانه نشان و رادمان

بازدید عباس ایروانی از کارخانه نشان و رادمان