https://www.radioezam.com/gOTk/

نایب قهرمانی تیم فرآوری و ساخت در جام والیبال کارگری

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
در این مسابقات که در نیمه دوم دی ماه 1402 با حضور 6 تیم از شرکت‌های فرآوری و ساخت، فولاد گیلان، پارس خزر، سبحان دارو ، پگاه و چوکای تالش برگزار شد؛ تیم شرکت فرآوری و ساخت از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام عنوان نایب قرمانی را کسب کرد.
این بازی‌ها در دو گروه سه تیمی پیگیری شد و بازی فینال بین دو تیم‌ فرآوری و ساخت و  پارس‌خزر که در گروه خود اول شده بودند برگزار شد. در نهایت تیم فرآوری و ساخت بازی فینال را به حریف واگذار و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.
بازی‌های مرحله گروهی در سالن کارگری رشت و مسابقه فینال در سالن دانشگاه پیام نور رشت برگزار شد.

نایب قهرمانی تیم فرآوری و ساخت در جام والیبال کارگری
برچسب‌ها
فرآوری و ساخت