https://www.radioezam.com/sC4v/

چهارمین دوره رادیو عظام ورزش در شرکت پایاکلاچ

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
در ادامه برنامه‌های رادیو عظام ورزش این مسابقات در شرکت پایاکلاچ از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام برگزار شد.
در این برنامه که از یک ماه پیش برنامه‌ریزی آن آغاز شده بود، حدود ۲۰۰ نفر از پرسنل خط و اداری شرکت کردند.
رادیو عظام ورزش ساعت ۸ صبح یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ با ۲۰ دقیقه نرمش گروهی شروع شد. بعد از نرمش گروهی نوبت به مسابقات رسید. چهار گروه در مسابقه‌ی طناب‌کشی و نه نفر در بخش آمادگی جسمانی با هم رقابت کردند. همچنین در بخش خانم‌ها برای اولین بار مسابقات دارت برگزار شد که ۹ نفر در آن شرکت کردند.
پس از پایان این برنامه‌ها در خط تولید نوبت به مسابقه‌ی دو و میدانی در فضای باز شهرک صنعتی رشت رسید. ۱۷ شرکت‌کننده‌ی این مسابقه مسافت 5/2 کیلومتری را دویدند که ۱۰ نفر از آن‌ها در زمان مشخص شده مسابقه را به پایان رساندند و مدال گرفتند. همچنین به نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا شد.
رادیو عظام ورزش به زودی در کارخانه‌های دیگر نیز برگزار خواهد شد. منتظر اخبار بعدی باشید.

چهارمین دوره رادیو عظام ورزش در شرکت پایاکلاچ

چهارمین دوره رادیو عظام ورزش در شرکت پایاکلاچ

چهارمین دوره رادیو عظام ورزش در شرکت پایاکلاچ

چهارمین دوره رادیو عظام ورزش در شرکت پایاکلاچ

چهارمین دوره رادیو عظام ورزش در شرکت پایاکلاچ