https://www.radioezam.com/klpN/

بازدید عباس ایروانی از سایت تهران سازه‌سیم

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
عباس ایروانی بنیان‌گذار هلدینگ عظام روز شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ و در ادامه بازدید‌های سالیانه‌، از سایت تهران شرکت سازه‌سیم‌پویش بازدید کرد.
در این بازدید سه ساعته آقای ایروانی به همراه مهندس میرزایی، دکتر حکیمی و هیئت همراه از سایت تهران سازه‌سیم و خطوط تولید واقع در جاده مخصوص دیدن کردند. همچنین دیداری با تمامی پرسنل ستادی حاضر در سایت تهران داشتند و مشکلات‌شان را شنیدند.
در این برنامه مهندس مرتضوی مدیر گروه برق، مهندس صادقیانی معاون عملیات، مهندس اکبری معاون منابع انسانی، مهندس رضائی مدیر برنچ درخت سیم و جمعی از مدیران کارخانه حضور داشتند.

بازدید عباس ایروانی از سایت تهران سازه‌سیم

بازدید عباس ایروانی از سایت تهران سازه‌سیم

بازدید عباس ایروانی از سایت تهران سازه‌سیم

بازدید عباس ایروانی از سایت تهران سازه‌سیم