https://www.radioezam.com/s10r/

امتیازات ویژه ورزشی برای زنان

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
امتیازات ویژه ورزشی برای زنان
عباس ایروانی، بنیانگذار هلدینگ عظام تخصیص امکانات ورزشی به زنان را یکی از اولویت‌های مهم خانواده عظام دانست و تاکید کرد که امکانات ورزشی زنان در زیرمجموعه‌ها، اگر بیشتر از امکانات مردان  درنظر گرفته نمیشود، قطعا کمتر هم نباید باشد. 
آقای ایروانی در گفت و گو با رادیو عظام بر اهمیت ورزش زنان تاکید کرده و به همکاران خانم هلدینگ عظام توصیه کرده است که حتما ورزش را در برنامه روزانه خود بگنجانند
او درباره تخصیص امکانات ورزشی به زنان گفته است: «باید حتی امکانات بیشتری در اختیار خانم‌های گروه عظام قرار گیرد. از همین تریبون به مدیران عزیز خودم در سرتاسر کشور میگویم که هر امکانات ورزشی که به آقایان می‌دهند، حتما بیشترش را در اختیار خانم‌ها بگذارند. خانم‌ها باید از این امکانات استفاده کنند تا سالم باشند. جسم سالم و روح سالم نقش بسیار مهمی در یک زندگی سالم دارد. اثربخشی آن در فضای تولید و کارخانه هم بسیار خوب است. هم به نفع شرکت است و هم به نفع خودشان. »
آقای ایروانی در گفت و گوی مفصلی با رادیو عظام، از نقش ورزش در زندگی شخصی خودشان سخن گفته اند و همچنین به تشریح برنامه‌هایی که در هلدینگ برای ترویج ورزش در بین پرسنل وجود دارد پرداخته اند.  
ایشان تاکید داشتند که تمام زیرمجموعه‌های عظام باید امکانات ورزشی مناسب برای پرسنل داشته باشند. بنیان‌گذار هلدینگ عظام در این گفت و گو تاکید جداگانه‌ای در مورد اهمیت ورزش در بین زنان هم داشتند و بیان کردند که همکاران خانم باید بیش از آقایان به ورزش کردن اهمیت بدهند. ایشان گفتند: «من مخصوصا به بانوان عزیز در مجموعه عظام توصیه میکنم که هر طور شده ورزش را ادامه دهند چون جسم خانم‌ها زود فرسود می‌شود. آنها علاوه بر کار، بچه‌داری هم می‌کنند و مسئولیت خانه را هم دارند و همه اینها جسم آنها را فرسوده می‌کند.»
آقای ایروانی در این گفت و گو، به اعضای خانواده عظام توصیه کرده است که ورزش را از دست ندهند؛ «به بچه‌های عزیزم در مجموعه‌های عظام تاکید میکنم، به مدیران، به فرزندانم و همه تاکید موکد میکنم که ورزش را از دست ندهند چون روح و جسمشان را با هم می‌سازد.»

امتیازات ویژه ورزشی برای زنان

امتیازات ویژه ورزشی برای زنان