https://www.radioezam.com/wlbO/

بازدید عباس ایروانی از کارخانه‌ی تاراذوب

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
به دنبال بازدید‌های سالیانه‌ی عباس ایروانی بنیان‌گذار هلدینگ عظام، ایشان و هیئت همراه روز شنبه ۹ دی ۱۴۰۲ از کارخانه‌ی تاراذوب بازدید کردند.

این بازدید از ساعت 7:30 صبح در اشتهارد، شرکت تولیدی تاراذوب از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام شروع شد. پس از صرف صبحانه و گفت‌وگو با مدیران، کادوی اعضای فوتسال بانوان توسط‌ آقای ایروانی اهدا شد، بعد از آن هم قدردانی از تیم فوتسال بانوان، تجلیل از مقام زن و اهدای کادو انجام شد. در این مراسم آقای ایروانی سخنرانی کوتاهی با بانوان داشتند. ‌ایشان از کارکنان توان‌یاب نیز به طور جداگانه تشکر کردند. علاوه بر موارد فوق از نفرات با سابقه‌ی بیشتر از ۲۰ و ۲۵ سال در مجموعه‌ی عظام هم تقدیر شد. هم‌چنین با نفرات next ۱ هم ملاقاتی صورت گرفت.
در ادامه‌ی برنامه‌ نیز ایشان به طور مفصل از کلیه‌ی خطوط تولید بازدید کردند و با کارگران گپ‌وگفتی داشتند.

بازدید عباس ایروانی از کارخانه‌ی تاراذوب

بازدید عباس ایروانی از کارخانه‌ی تاراذوب

بازدید عباس ایروانی از کارخانه‌ی تاراذوب

بازدید عباس ایروانی از کارخانه‌ی تاراذوب