https://www.radioezam.com/7WOy/

بازدید عباس ایروانی از سایت پلیمر شرکت سازه‌پویش

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
شنبه ۹ دی ۱۴۰۲ آقای عباس ایروانی بنیان‌گذار هلدینگ عظام بعد از کارخانه‌ی تاراذوب به بازدید شرکت پلیمر سازه‌پویش از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام رفت.
در این روز شرکت سازه‌پویش واقع در شهرک صنعتی اشتهارد میزبان عباس ایروانی‌ و هیئت همراه بود. در ابتدای بازدید گزارش سالیانه توسط مدیران ارائه شد و آقای ایروانی پس از اعلام نظرات‌شان با تمام پرسنل شرکت دیدار کردند و پیگیر مشکلات آن‌ها شدند.
لازم به ذکر است در ادامه‌ی این بازدید‌ها و در بهمن ماه شرکت سازه‌پویش در سایت تهران پذیرای‌ ایشان خواهد بود.

بازدید عباس ایروانی از سایت پلیمر شرکت سازه‌پویش

بازدید عباس ایروانی از سایت پلیمر شرکت سازه‌پویش

بازدید عباس ایروانی از سایت پلیمر شرکت سازه‌پویش

بازدید عباس ایروانی از سایت پلیمر شرکت سازه‌پویش