https://www.radioezam.com/aglX/

جشنواره پسران آکادمی مهرعظام- شهریور ماه 1401

نخستین جشنواره آکادمی مهر عظام در دو بخش دختران و پسران به مدت یک هفته در اردوگاه فرهنگی تفریحی ایثار کردان برگزار از تاریخ 5 تا 12 شهریور برگزار شد.
مسابقات بخش دختران با حضور 9 تیم از کانون های بیرجند، تبریز، شیراز، اسلامشهر، قزوین، زاهدان، بم، رشت و مشهد و از تاریخ 5 تا 8 شهریور تشکیل و با قهرمانی تیم کانون شیراز به پایان رسید.
در بخش پسران هم که از 9 تا 12 شهریور با یکدیگر رقابت کردند، 12 تیم از کانون های قزوین (دو تیم)، اسلامشهر، زاهدان، مشهد، بیرجند، رشت، تبریز، بم، شیراز و انزلی حضور داشتند که با قهرمانی تیم کانون خرمشهر به اتمام رسید.
با آرزوی موفقیت برای تمام فرزندان عظام.