https://www.radioezam.com/nu1i/

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه فرآوری و ساخت و پایا کلاچ رشت - دی 1400

برگزاری کلاس‌های رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت
کلاس‌های نمایش و عکاسی رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت برگزار شد. 
رادیو عظام مدرسه در ادامه برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه فرهنگی و هنری در فضایی سرگرم‌ کننده به فرزندان پرسنل خانواده عظام در دور دوم کلاس‌ها این بار در روز پنج‌شنبه نهم دی ماه کلاس عکاسی و نمایش را با حضور ۲۶ نفر از فرزندان پرسنل که سن ۱۲ تا ۱۶ سال داشتند در فضایی دوستانه و شاد در کارخانه پایاکلاچ رشت برگزار شد. در کنار کلاس‌های آموزشی مدیران شرکت با فرزندان پرسنل صحبتی داشتند. همچنین کودکان از خطوط تولید و محل کار والدین خود بازدید کردند.