https://www.radioezam.com/WIxw/

رادیو عظام مدرسه

بچه‌ها بوی فردا می‌دهند؛ طرح و نقشی از آینده می‌زنند و خیال‌هایی بدیع و آرزوهایی شیرین را رنگ می‌کنند. آن‌ها که بچه‌ها را در افق دید خود نگذاشته‌اند، جز «این‌جا و اکنون» را نمی‌بینند، ‌و عظام همیشه برای دورها و دیرها رؤیا پرداخته است. ایده‌ی اولیه‌ی «رادیو عظام مدرسه» از دل چنین نگاهی جرقه زد، چکش خورد و شکل گرفت، به دنیا آمد، به راه افتاد، بزرگ شد و امروز به افق‌هایی بعید و وسیع‌ چشم دوخته است. رویدادهای رادیو عظام مدرسه،‌ خیلی زود به بستری تبدیل شدند که از طریق آن، فرزندان مجموعه‌ی عظام (از کارگران و کارمندان تا مدیران و رؤسا) هم با محیط کار پدران و مادران خود آشنا شوند هم در معرض آموزش‌ها و تجربه‌هایی قرار بگیرند که در روزمره‌ی زندگی شخصی و کتاب‌های مدرسه، کمتر مجالی برای گفتن و شنیدن از آن می‌یابند. این‌جا از اتفاقات مدرسه‌ی عظام می‌گوییم؛ از بچه‌ها، از فردا.
برچسب‌ها
رادیو عظام مدرسه