https://www.radioezam.com/zrtb/

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز - تیر 1401

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز
رادیوعظام مدرسه در تبریز کلاس‌های یک روزه برگزار کرد.
رادیوعظام مدرسه این بار در تبریز کلاس‌های یک روزه ی نمایش، قصه‌گویی و عکاسی مخصوص فرزندان پرسنل برگزار کرد. این کلاس‌های فرهنگی پنج شنبه 29 اردیبهشت در کارخانه‌ی پیستون تبریز تشکیل و با استقبال بسیار زیادی روبه رو شد.
همچنین شرکت کنندگان از فضای کارخانه بازدید کردند و با محیط کار والدینشان آشنا شدند و یادبودی به این عزیزان اهدا شد.
کلاس‌های رادیوعظام مدرسه ماه‌های گذشته در استام‌صنعت کرج، پایاکلاچ و فراوری و ساخت رشت و پایاذوب اصفهان برگزار شده بود.