https://www.radioezam.com/Hfx4/

برگزاری لیگ مسابقات پانتومیم رادیو عظام خانواده در استام صنعت - اردیبهشت 1401

برگزاری لیگ مسابقات پانتومیم رادیو عظام خانواده در استام صنعت
اولین دوره ی مسابقات پانتوم با استقبال پرسنل و خانواده‌هایشان در استام صنعت برگزار شد.
به نقل از رادیو عظام، روز جمعه 23 اردیبهشت اولین دوره‌ی مسابقات پانتومیم به میزبانی استام صنعت و با حضور مدیران کارخانه برگزار شد.
این لیگ سراسری که قرار است در تمامی کارخانه‌های عظام برگزار شود اولین دوره اش در استام صنعت برگزارشد و نفرات برتر این کارخانه مشخص شدند.
رادیو عظام خانواده، با هدف ایجاد نشاط بین کارکنان و هم چنین خانواده‌هایشان، ضمن اینکه 25 اردیبهشت روز خانواده است، این مسابقات را ترتیب داده است که با استقبال زیادی زیادی روبه رو شد.

 
برچسب‌ها
استام صنعت