https://www.radioezam.com/GzzL/

بازدید عباس ایروانی از سازه سیم کلیبر- آبان 1400

بازدیدهای سالانه عباس ایروانی از سایت کلیبر و پیستون‌سازی تبریز آغاز شد.
عباس ایروانی بنیانگذار گروه قطعات خودرو عظام در روز چهارشنبه  5 آبان ماه از دو سایت سازه سیم پویش کلیبر و پیستون سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی بازدید کرد. این بازدید در راستای بازدیدهای هر ساله ایشان از کارخانه‌های زیرمجموعه گروه عظام است. به گزارش رادیو عظام در این بازدیدهای سالیانه، عباس ایروانی شخصاً جهت بازدید از کارخانه‌ها و بررسی وضعیت هر کدام از زیرمجموعه‌های گروه عظام و همچنین  رفع موانع موجود در مسیر تولید کارخانه‌ها به استان‌های مختلف سفر می‌کند و جلسات مختلفی با کارگران، مدیران و صنعتگران استان‌ها برگزار می‌شود.
پس از بازدید از خطوط تولید و گفتگو با کارگران در زمینه مشکلاتی که پیش روی آنها وجود دارد، عباس ایروانی در جلسه‌ای با حضور مدیران به ارزیابی وضعیت کارخانه و شرایط آن می‌پردازد، ضمن آنکه مسئولین مربوطه هم در گزارشی وضعیت فعلی هر کارخانه را به سمع و نظر ایشان می‌رسانند. پس از بازدید از کلیبر آقای مهندس خلدی مدیرعامل و جمعی از مدیران سازه سیم به ارائه گزارش خود از روند فعالیتهای سایت کلیبر پرداختند و پس از بازدید شرکت پیستون ایران هم مهندس رحیم شیرین آبادی و مسئولین کارخانه پیستون سازی تبریز به ارائه گزارشی از وضعیت این کارخانه پرداختند.
در ضمن این بازدید، در هر دو کارخانه رادیو عظام اقدام به برپایی «تریبون آزاد» کرد تا هر چه بیشتر در جریان انتقادات و پیشنهادات کارگران قرار بگیرد. کارگران با حضور پشت این تریبون رادیو عظام دغدغه‌های خود را مطرح می‌کردند و در پایان خاطراتی را هم از سال‌ها حضور در هر دو کارخانه بیان کردند.