https://www.radioezam.com/zMmW/

بازدید عباس ایروانی از گروه مدیریت بازار-بهمن 1400

بازدید عباس ایروانی از گروه مدیریت بازار
عباس ایروانی بنیان‌گذار هلدینگ عظام، در ادامه بازدیدهای سالانه خود، به همراه هیئت همراه از مجموعه‌های ساختمان مرکزی مدیریت بازار قطعات خودرو عظام، سایت رادمان و نشان ایران بازدید  کرد.
در این بازدید حاج عباس ایروانی در هر سه مجموعه حضور یافت و گفت‌وگویی صمیمانه با مدیران، کارمندان و کارگران داشت و در ادامه‌ ضمن شنیدن مشکلات آنها و مسائل فنی، در جریان دستاوردها و برنامه‌های آینده شرکت قرار گرفت.
 آقای ایروانی در پایان این بازدید آرزوی موفقیت و سلامتی برای پرسنل هر سه مجموعه داشت.