https://www.radioezam.com/4uoS/

افتتاح مدارس مهرعظام در استان خوزستان

‌باور کنید یا نه تا پیش از اینکه مدارس دو کلاسه «مهر عظام» افتتاح شوند، در روستای کلخاجه از بخش دهدز، و روستاهای فارم، نوترکی و کولفرح در ایذه کلاسهای درس سنگی بوده‌اند.
نسیم خوش «مهر عظام» در مسیر بدون توقف خود و در راستای قولی که بنیان‌گذارش، عباس ایروانی، برای ساخت هزار کلاس درس در سراسر ایران داد حالا  به ایذه و دهدز در استان خوزستان رسید، مدارس سنگی ویران شد و مدارس دو کلاسه  «مهر عظام» هشت، نه، ده و یازده افتتاح شد. حالا فرزندان روستاهای دوردست استان زرخیز خوزستان، بختیاری های سختکوش و نازنین در دل رشته کوههای زاگرس، که از مناطق کم برخوردار کشور هستند، عظام و مهر عظام را به خوبی می‌شناسند و چقدر نجابت چشمان این مردم نازنین تو را به احترام وامی‌دارد.‌