افتتاحیه مدرسه هشت کلاسه مهر عظام 7

آیین افتتاحیه مدرسه هشت کلاسه مهرعظام در روستای اکبرآباد شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان