https://www.radioezam.com/bzvJ/

بازدید از کارخانه پیستون ایران دی ماه 99

در ادامه بازدیدها، ابتدای دی ماه بود که به تبریز رسیدیم. همه میدانند تبریز قلب تپنده عظام است. استقبال تبریز هم از حاج آقا در میان تمام سفرها مثال زدنی بود. هر چه بنویسیم در روایت آنچه که دیدیم در برابر محبت، خونگرمی و لطف همکاران پیستون ایران ناچیز است. نه تنها تمام سالن‌هایی که باید افتتاح میشد به بهره‌برداری رسیده بود، مخصوصا سالن ریخته گری بوش لاینر سیلندر موتور XU7 و  TU3 ، بلکه کلنگ توسعه هم به زمین زده شد. حسابی برف باریده بود اما سرما در میان گرمای همدلی خانواده عظام به چشم نمی‌آمد.