https://www.radioezam.com/1idH/

تصاویر بازدید عباس ایروانی از کارخانه پایاکلاچ - اسفند ماه 1402

گیلان زیبا و سرسبز در اولین روزهای اسفند میزبان یکی از بزرگترین کارآفرینان کشور، عباس ایروانی بنیانگذار هلدینگ عظام بود. عظام در این استان سه مجموعه تولیدی فعال دارد که بخش مهمی از قطعات خودروی کشور از جمله کمک فنر و کلاچ را تامین می‌کند. در این بازدید عباس ایروانی با تمامی پرسنل سه مجموعه پایا قطعات کاسپین، فرآوری و ساخت، پایا کلاچ دیدار کرد و از نزدیک در جریان مسائل کارگران قرار گرفت. این پست را ورق بزنید تا خلاصه ای از عکس‌های این بازدیدها را ببینید. عکس های تکمیلی در سایت رادیو عظام منتشر خواهد شد.