https://www.radioezam.com/0jf6/

تصاویر بازدید از کارخانه‌ پویان‌صنعت‌نهاد - بهمن ماه 1402

بازدیدهای سالانه فرصت خوبی است برای تازه کردن دیدارها و گپ‌و‌گفت بی‌واسطه‌ی عباس ایروانی با کارگران و کارکنان کارخانه‌های مختلف. علاوه بر این، در این بازدیدها بنیان‌گذار عظام به بخش‌های مختلف کارخانه‌ها سر می‌زند و گفت‌و‌گویی با مدیران هر مجموعه هم دارد. عکس‌هایی که در این پست آمده مربوط به بازدید 28 بهمن ماه آقای ایروانی از کارخانه‌ی پویان‌صنعت‌نهاد است.