https://www.radioezam.com/kZfE/

یک روز در عظام با منصور رشیدی

اردیبهشت امسال به بهانه روز کارگر رفتیم سراغ منصور رشیدی و ازش پرسیدیم یک روز کاریش در عظام رو برامون تعریف کنه. منصور رشیدی متولد 1353 در مینودشت اصفهانه و از سال 92 در پایاذوب روی چنگ صنعتی کار می‌کنه.
برچسب‌ها
یک روز در عظام