https://www.radioezam.com/tCDQ/

سفر عباس ایروانی به خرمشهر و بازدید از پروژه‌های مسئولیت اجتماعی عظام - مهر ماه 1402

هلدینگ عظام تلاش می‌کند تا با تاسیس کارخانه در نقاط مختلف و تعریف پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در شهرهای دور و نزدیک، سهم خودش را در ساختن آینده‌ای روشن‌تر ادا کند. اما در میان همه‌ی بخش‌های کشور، خوزستان جایگاه متفاوتی برای مدیران عظام دارد. استانی که نماد مقاوت و ایستادگی است و هنوز رد جنگ بر در و دیوار شهرهای آن مشخص است. تاسیس کارخانه‌ی فیاکو، تاسیس باشگاه مهر عظام، افتتاح چند مدرسه‌ی مدرسه‌ی مهر عظام و سرپرستی از تعدادی از فرزندان تحت پوشش کمیته‌ی امداد از پروژه‌های هلدینگ عظام در این استان است.

سفر عباس ایروانی بنیان‌گذار هلدینگ عظام به این استان هم در راستای بازدید از کارخانه‌ی فیاکو و باشگاه مهر عظام خرمشهر و همچنین افتتاح مدرسه‌ی مهر عظام آبادان بود. ورق بزنید و عکس‌هایی از این سفر را ببینید.