https://www.radioezam.com/90Zw/

حضور عباس ایروانی در افتتاح پروژه های مسئولیت اجتماعی عظام - مهر ماه 1402

هفته‌ی اول مهرماه عباس ایروانی بنیان‌گذار مجموعه‌ی قطعات خودروی عظام به همراه تعدادی از مدیران هلدینگ به زنجان سفر کردند. هدف از این سفر نه سرکشی به یک کارخانه بود و نه توسعه‌ی کسب‌وکار. این مسافرت تنها برای افتتاح پروژه‌های مسئولیت اجتماعی عظام انجام شده بود. این وظیفه و رسالت مهم، بخشی از دلمشغولی مدیران هلدینگ در سال‌های اخیر است و به همین خاطر پروژه‌های مختلفی در سراسر کشور تعریف شده.