https://www.radioezam.com/jdah/

تصاویر رادیو عظام مدرسه در جشنواره‌ی مهرعظام دختران - شهریور ماه 1402

برنامه‌های رادیو عظام مدرسه همیشه در کارخانه‌ها و زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام و برای فرزندان پرسنل برگزار می‌شود. اما سوم شهریور 1402 این گروه میزبان دختران ورزشکار مهر عظام در کردان بود. همزمان با برگزاری دومین دوره‌ی جشنواره‌ی مهر عظام این اردوی یک‌روزه برای دخترانی که از دور مسابقات حذف شده بودند، برگزار شد. انجام بازی‌های مهیج گروهی و تماشای فیلم بخشی از برنامه‌ی رادیو عظام برای این روز بود.