https://www.radioezam.com/Ci92/

بازدید عباس ایروانی از پایاقطعات کاسپین و پایاکلاچ رشت - اسفند 1401

به گزارش رادیو عظام و به نقل از سکینه میرحسینی رئیس منابع انسانی پایاکلاچ در این بازدید که از شرکت پایاقطعات کاسیپین در انزلی شروع شد، آقای ایروانی علاوه بر بازدید از خطوط تولیدی شرکت گپ‌وگفتی با کارکنان داشتند و حرف‌هایشان را شنیدند. مقصد بعدی کارخانه‌ی پایاکلاچ بود. بنیان‌گذار هلدینگ عظام در این کارخانه با پرسنل ستادی در واحدهای مختلف گفت‌و‌گویی درباره‌ی عملکرد واحدها و شرایط جاری‌شان داشتند. سپس وضعیت خطوط تولیدی، واحدهای فنی و انبار را از نزدیک بررسی کردند.