https://www.radioezam.com/uv1Z/

بازدید عباس ایروانی از مرکز توان‌بخشی امید فردا

فعالیت‌های بخش مسئولیت‌های اجتماعی بخش مهمی از دغدغه‌های بنیان‌گذار هلدینگ عظام است. به همین دلیل در روزهای شلوغ پایان سال 1401 نیز جایی برای بازدید از این پروژه‌ها در نظر گرفته شد. شنبه 27 اسفندماه عباس ایروانی به عنوان یکی از حامیان مرکز درمانی توان‌بخشی امید فردا به این مجموعه رفت تا از نزدیک با فعالیت‌های این مرکز و روند پیشرفت پروژه‌ها آشنا شود. این مجموعه به بیماران مزمن اعصاب و روان خدماتی ارائه می‌دهد و تلاش می‌کند تا به آن‌ها در بازیابی توانایی‌های از دست‌رفته‌شان کمک کند.